Ósmy rok numerologiczny – konfrontacja z mocą

Ósmy rok numerologiczny - konfrontacja z mocą
123rf

Życie na ziemi to przeplatanie się przeciwieństw. Doświadczamy tu przeciwstawnych jakości, dlatego po duchowym i mistycznym roku siódmym, nadchodzi czas materii, konkretu, ambicji.
Czas medytowania i mistycznych doświadczeń siódmego roku numerologicznego właśnie minął. Teraz dowiemy się, jak wygląda nasze podejście do władzy i sukcesu oraz czy jesteśmy skuteczni w działaniu. Ósmy rok numerologiczny przebiega pod hasłem mocy, czyli odczuwania swojej wewnętrznej siły, ale w konfrontacji ze światem zewnętrznym. Ósemka przynosi dynamikę i energię witalną tak dużą, że półśrodki nas już nie interesują. Sprawdzamy swoją determinację, kreatywność i odpowiedzialność. Ważna też jest koncentracja na tym, co chcemy osiągnąć. Dlatego ten rok dobrze jest wykorzystać na swoje cele zawodowe i finansowe. Wibracja ta bowiem obdarza dodatkową siłą woli, która pozwala wpływać na innych podczas realizacji planów. Zarówno na ludzi, jak i materię. Wszechświat ułatwia działanie, zwłaszcza w sferze kariery. Jednak, żeby było ono skuteczne, trzeba tą moc wykorzystywać umiejętnie. Odpowiedzialnie balansować między siłą a bezsilnością, władzą a poddaniem się, nieustępliwością a biernością.

Urodzeni w wibracjach numerologicznych mniej materialnych, na przykład Dwójki czy Szóstki, mogą nie czuć się w tym roku dobrze, ponieważ zmusza on do konfrontacji z materią, która bywa bezlitosna. Można w tym zderzeniu poczuć ogromną niemoc, jeśli nie podejmiemy wyzwania. W tym roku pojawiają się okazje do wszelkiego rodzaju biznesowych przedsięwzięć, zakładania spółek, zarabiania pieniędzy, obejmowania wysokich stanowisk, dotknięcia prestiżu i władzy. Można też zostać przez te władcze jakości pokonanym. Przychodzi bowiem doświadczenie gry we władzę i wolność. To dobry czas, żeby wyzwolić się z jakiejś zależności oraz poznać prawdziwe znaczenie autorytetu. W sferze zawodowej mogą pojawić się zmiany i przewartościowania oraz okazja do nauki obchodzenia się z pieniędzmi. Pojawią się kwestie inwestowania, oszczędzania lub, do wyboru, marnotrawienia dóbr. Czyli chodzi o adekwatne podejścia do pieniądza.