fbpx

Polacy o in vitro – badania

Polacy o in vitro badania
124rf.com

Mimo że in vitro przeprowadzane jest w Polsce od ponad 20 lat, brakuje przepisów prawnych regulujących ten zabieg. Dyskusje toczą się od dawna i w parlamencie, i poza nim, ale droga do przyjęcia ustawy jest jeszcze bardzo długa.


In vitro budzi wielkie emocje wśród polityków, ale według badań CBOS większość społeczeństwa opowiada się za dostępnością tej metody zapłodnienia. Badania przeprowadzono w dniach 14 – 22 sierpnia 2012 roku na liczącej 1011osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, w sytuacji, kiedy małżeństwo nie może mieć dzieci, powinno mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem kobiety czy też nie powinno?

  • 79 % respondentów odpowiedziało: zdecydowanie tak i raczej tak (o 6 % więcej niż w badaniu w 2010);
  • 16 % respondentów odpowiedziało: raczej nie i zdecydowanie nie (o 2 % mniej niż w badaniu w 2010).

Na pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, w sytuacji, kiedy kobieta i mężczyzna żyjący w stałym związku, ale niebędący małżeństwem nie mogą mieć dzieci, powinni mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem kobiety czy też nie powinni?

  • 60 % respondentów odpowiedziało: zdecydowanie tak i raczej tak (o 2 % więcej niż w badaniu w 2010);
  • 33 % respondentów odpowiedziało: raczej nie i zdecydowanie nie (o 1 % więcej niż w badaniu w 2010).

Na pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, w sytuacji, kiedy kobieta niemająca męża ani stałego partnera nie może mieć dzieci, powinna mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem kobiety czy też nie powinna?

  • 48 % respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak i raczej tak (o 5 % więcej niż w badaniu w 2010);
  • 41 % respondentów odpowiedziało raczej nie i zdecydowanie nie (o 3 % mniej niż w badaniu w 2010).

źródło: Komunikat z badań CBOS BS/121/2012