1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Psychologia
 4. >
 5. Jak osiągnąć stan „flow” w pracy?

Jak osiągnąć stan „flow” w pracy?

123rf.com
123rf.com
Produktywność i efektywność pracowników wiąże się z poczuciem przybliżania się do celu. O wiele łatwiej zarządza się własną energią, uwagą czy zadaniami do wykonania, jeśli wiemy, co jest dla nas istotne.

Uskrzydleni pracownicy to pracownicy zadowoleni i produktywni. Są zaangażowani w kreowanie przyszłości firmy. Cechuje ich pozytywne rozgorączkowanie i praca na wysokim obrotach. Pomimo szybkiego tempa pracy wiedzą jednak, jak uniknąć wypalenia zawodowego. Dlaczego są ogromną wartością dla firmy? Jak wspierać pracowników w osiąganiu stanu „uskrzydlenia”? 

Od dawna wiadomo, że zespoły o wyższym poziomie zaangażowania znacznie częściej osiągają cele. Ciekawym przykładem są pracownicy fizyczni – analizy pokazują, że ci, którzy cechują się stanem uskrzydlenia, osiągają nawet o 27% lepsze wyniki. Natomiast u pracowników umysłowych wzrost efektywności w stanie uskrzydlenia wynosi 16 % (źródło: G. Spreitzer, C. Porath 2012, Jak zadbać o trwałą efektywność zespołu?).

Firmy, które mają w swoich szeregach zaangażowanych pracowników notują o 9 punktów procentowych wyższy poziom udziału rynku od innych konkurencyjnych, a ryzyko odejść pracowników jest o 36% niższe. Badania pokazały też, że już 5%  wzrost wskaźnika  efektywności  przekłada  się  na 3% wzrost przychodów organizacji.

Jak dodać wiatru w skrzydła swojemu pracownikowi?

By dodać wiatru w skrzydła pracownikowi i tym samych zachęcić go do silnego angażowania się w wykonywane zadania, wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

 • pozostawieniu mu przestrzeni do samodzielnego podejmowania decyzji oraz poszukiwania własnych rozwiązań napotkanych problemów
 • dzieleniu się z nim na bieżąco informacją na temat ważnych aspektów funkcjonowania firmy
 • określeniu zasad współpracy, które będą promować kulturę osobistą oraz minimalizować nieuprzejmości
 • regularnym dostarczaniu mu informacji zwrotnej na temat wyników jego pracy.  
Czy polskie firmy dają przestrzeń na uskrzydlenie?

Połowa przebadanych przez firmę Human Power uważa, że praca pozwala im na realizowanie osobistych celów i planów. Odmiennego zdania był co piąty ankietowany. Nieco ponad połowa pytanych ocenia (57,7%), że w pracy wykorzystuje swój potencjał i umiejętności. Pozytywną opinię wyrazili częściej respondenci będący na stanowiskach kierowniczych (68,9% vs. osoby na stanowiskach niekierowniczych 53,9%). Ponad połowa uczestników (58,5%) badania przyznała, że ma inny niż wypłata cel przychodzenia do pracy, ale dla co piątego jedynym motywatorem są pieniądze. Co więcej większość badanych (68,5%) uważa, że w pracy realizuje zadania istotne dla innych. Połowa (53,3%) posiada też szefów sprawiających, że czują się docenieni i ważni. Braki w tym zakresie zgłosił jednak co piąty ankietowany (21,5%). Respondenci chwalą i doceniają siebie nawzajem za dobrze wykonaną pracę. O tym pozytywnym aspekcie współpracy poinformowało aż 90,7% z nich.

Grunt to mieć cel

Wiedząc, jaki jest cel działania i do czego się dąży, sprawia, że wybory stają się prostsze, a ścieżka postępowania wyraźniejsza i krótsza. Zaangażowanie i chęć pracownika do działania wzrośnie, jeśli będzie wiedział, że jego praca jest ważna. Informowanie go o celu pracy i wymiernych korzyściach dla organizacji jest kolejnym zadaniem liderów. Dzięki takim informacjom zwrotnym pracownik będzie postrzegał siebie jako istotny podmiot, którego praca wpływa na rozwój firmy.

- Poczucie sensu, jasno zdefiniowane cele oraz wartości wyznaczają kierunek, w jakim chcemy podążać. Dają nam powód, aby każdego dnia wstać rano i iść dalej, zgodnie z wytyczonym wcześniej torem działania. Uwalniają też ogromne pokłady energii i dają siłę, by przezwyciężać wszelkie przeszkody, jakie pojawiają się na drodze do celu – mówi Małgorzata Czernecka, prezes Human Power.

źródło: Raport Praca, moc, energia w polskich w firmach

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze