Tag: edukacja dzieci

Projekt „Myślę pozytywnie”

Projekt „Myślę pozytywnie” jest odpowiedzią na potrzebę zdiagnozowanego przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej zapotrzebowania na kompleksowe wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat w polskim systemie edukacji.

Aplikacje edukacyjne dla dzieci

Propozycji aplikacji edukacyjnych jest na rynku sporo, wśród nich są takie, które poza zabawą i nauką prostych umiejętności oferują coś więcej – głęboko wpływają na rozwój dziecka. W opisie wartościowych gier znajdziecie informację o tym, jacy eksperci pracowali przy ich tworzeniu i jaki był ich cel.

Dlaczego warto zachęcać dziewczynki do przedmiotów ścisłych?

Na początku swojej szkolnej drogi dzieci, niezależnie od płci, są zafascynowane magią nauki. Potem zainteresowanie dziewcząt przedmiotami ścisłymi mocno słabnie. Obszary związane z technologią, nauką i inżynierią nadal stanowią domenę mężczyzn. Skąd bierze się ta nierównowaga płciowa w edukacji STEM? Jak w pełni wykorzystywać potencjał kobiet w obszarze nowych technologii i kierunków inżynierskich?

Na co powinna stawiać współczesna edukacja?

Świadectwo z czerwonym paskiem i pochwały wychowawców cieszą każdego rodzica, ale czy rzeczywiście oceny powinny być miernikiem rozwoju i umiejętności dzieci? Zmiany zachodzące m.in. na rynku pracy powodują, że coraz większe znaczenie, oprócz posiadanej wiedzy, mają: umiejętność współpracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność czy samodzielne rozwiązywanie problemów. Czy edukacja we współczesnych szkołach zapewnia uczniom rozwój tych kompetencji?

Czy polska szkoła jest innowacyjna?

Innowacja pedagogiczna jest od wielu lat ważnym elementem rozwoju polskiej szkoły, sformalizowanym z określoną procedurą wdrożenia, a na stronach www kuratoriów możemy znaleźć liczne przykłady realizacji innowacji pedagogicznej w wielu placówkach, na różnych etapach edukacyjnych. Czy jest to jednak wystarczający element wzmacniający rozwój polskiej oświaty? Czy rozwiązania te prowadzą do rozwoju kreatywności uczniów, umiejętności rozwiązywania przez nich problemów, przygotowania ich do życia we współczesnym świecie oraz rozwijają umiejętności cyfrowe?

Czy edukacja domowa będzie się rozwijać?

Domowa edukacja nie jest wymysłem młodego pokolenia rodziców – kiedyś dzieci były nauczane w domu przez prywatnych nauczycieli. Chodź homeschooling staje się coraz bardziej popularny, nadal należy do zjawisk niszowych i większość rodziców jeszcze o nim nie słyszała.  W jakiej sytuacji znajdują się obecnie zwolennicy domowej edukacji w Polsce i na świecie?

Co dzieci robią po szkole?

74% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najczęściej spędza czas wolny na podwórku z rówieśnikami, a odrabianie lekcji zajmuje im średnio 1-2 godzin dziennie – pokazują wyniki badania „Dzieci po szkole – wolne czy zajęte”. 

Czy szkolne lektury są ciekawe dla uczniów?

Wolność, sprawiedliwość, patriotyzm, braterstwo, solidarność i tolerancja – między innymi te fundamentalne wartości i pojęcia poznają uczniowie z lektur szkolnych. Czy niezmienny od lat kanon literatury przedstawia je w sposób atrakcyjny dla młodych i zrozumiały w odniesieniu do rzeczywistości, w której żyją? Wyjaśnia dr Karol Jachymek, kulturoznawca ze School of Ideas.