1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Styl Życia
 4. >
 5. Jakie błędy najczęściej popełniają szefowie?

Jakie błędy najczęściej popełniają szefowie?

123rf.com
Hasło „informacja zwrotna” kryje w sobie nie tylko konstruktywną krytykę, ale również pochwały sukcesów pracowników i ich zespołów podczas ich codziennego dnia pracy. Kiedy warto chwalić lub upominać? Zawsze (za każdym razem) wtedy, gdy wystąpi wymagająca tego sytuacja. System oceniania tylko wtedy przyniesie skutek, kiedy ocena będzie zbieżna z autorefleksją pracownika, warto więc na bieżąco pobudzać go do takiej autorefleksji – twierdzi dr Paulina Sobiczewska, psycholog, kierownik SWPS Training.

Czy otwarte krytykowanie jest dobrą praktyką? Na pewno warto każdorazowo zauważać wymagające korekty zachowania, ale nigdy nie dyskredytować pracownika na forum. Celem krytyki jest zmotywowanie pracownika do lepszych działań i zmian ku dobremu, a nie poniżenie czy wpędzenie w poczucie winy. Krytyka ma być dla pracownika prezentem, umożliwiającym mu skorygowanie złego toru działania, który obrał i uniknięcie katastrofy. Dając prezent, zwykle mamy dobre intencje…

Sposobu przeprowadzania cyklicznych ocen pracowniczych nie da się nauczyć na pamięć. Z czasem można nabrać doświadczenia, ale za każdym razem należy odpowiednio się przygotować: dobrać siłę argumentów, ton głosu, przywołać odpowiednią liczbę szczegółów albo podkreślić konsekwencje. Każda osoba wymaga odpowiednio spersonalizowanej formy komunikacji – od aluzji do półtoragodzinnego wykładu, aby poczuła wagę problemu, przyjęła go, a nie z założenia odrzuciła.

Jakie są 4 najczęściej popełniane błędy pracodawców?

 1. Nagromadzenie problemów – nieinformowanie pracownika na bieżąco o jakości jego pracy może skutkować buntem lub depresją.
 2. Uwypuklanie negatywnej informacji zwrotnej – marginalizowanie pozytywnej oceny pracownika źle wpływa na jego motywację do pracy.
 3. Niedostosowanie komunikatu do odbiorcy.
 4. Polityka „niezapowiedzianej kartkówki” – ocena pracownicza jest pretekstem do złapania osoby „na gorącym uczynku”, nie jest poprzedzona informacją, co będzie podlegało ocenie
Jeśli firma nie ma oficjalnego systemu oceniania pracowników, warto wprowadzić chociażby „spotkania rozwojowe”. Każda regularna forma jawnej wymiany informacji pozytywnie wpływa na pracę jednostki i jej zespołu. Porównując pracę współpracowników, każdy wie, co należy robić i jaka droga prowadzi do sukcesu – awansu, podwyżki, pochwały, samodoskonalenia i świadomie dąży do rozwoju własnego i firmy. Wie też, że jeśli zboczył z kursu, ktoś inny zwróci mu na to uwagę, zanim dojdzie do katastrofy. To buduje poczucie bezpieczeństwa, dzięki temu łatwiej jest się zaangażować, wziąć odpowiedzialność za zadania i dbać o ich wynik.

źródło: 

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze