1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia

Na czym polega skuteczna pomoc psychologiczna?

123rf.com
123rf.com
Specjalizacja nauki sama w sobie jest konieczna. Wszak ilość wiedzy, nasza znajomość świata, możliwości jego badania stale rosną.

Niestety, specjalizacji towarzyszy też inne zjawisko: zamykanie się specjalistów na wiedzę będącą domeną pokrewnych specjalizacji. Niech przykładem będzie tu medycyna, gdzie kardiolog może pozostać ślepy i głuchy na niepokojące sygnały wysyłane przez brak motywacji pacjenta, a endokrynolog nie dostrzega z kolei objawów wskazujących na psychiczne podłoże fizjologicznej dysfunkcji układu hormonalnego… Każdy „leczy” pacjenta jedynie w zakresie swojej specjalizacji i nie jest w stanie spojrzeć na niego jako całość, a w efekcie proces leczenia jest kosztowny, długotrwały i po prostu nieskuteczny. Co lekarzowi po tym, że postawi dobre diagnozy, jak pacjent mu nie zaufa i nie weźmie lekarstw?

Podobny mechanizm działa także w moim środowisku zawodowym. Psychologia behawioralna, humanistyczna, analityczna, coaching - każda z tych specjalności „patrzy” na człowieka z innej strony, wypracowała inne mechanizmy poznawcze, a co za tym idzie, stosuje odmienne praktyki. People helper będący coachem dopatrzy się u klienta innych punktów zapalnych niż freudysta i zaproponuje całkowicie odmienne metody pracy z nimi. Jeśli te metody okażą się niewystarczające, to i człowiek poszukujący pomocy, i ten, który będzie chciał mu tej pomocy udzielić, poniosą klęskę.

Dlaczego? Ponieważ coaching, choć oferuje ileś skutecznych narzędzi pozwalających na pomaganie ludziom, nie pozwala na dawanie rad i sugestii, bo jest ograniczony określonymi regułami. Wyobraź sobie, że możesz powiedzieć klientowi, co ma zrobić, bo dla Ciebie to łatwe, albo możesz zdiagnozowaćgo szybciej, niż on sam mógłby to zrobić, i nie robisz tego, bo „nie wolno”. To niepraktyczne i nieetyczne, ponieważ człowiek staje się narzędziem służącym do realizacji postanowień dziedziny, a powinien być celem samym w sobie. Coach, nawet jeśli dobrze opanował swój wycinek nauki o człowieku i do perfekcji doprowadził odpowiednie w jego zakresie metody pomagania, może pozostać nieświadomy aspektów, którymi zajmują się inne specjalizacje psychologiczne, psychospołeczne, religioznawstwo etc. W tej sytuacji łatwo mogą umknąć mu problemy spoza jego „działki”. I nie o sam coaching tu chodzi, bo przykłady można by czerpać z dowolnej innej dziedziny związanej z pracą z człowiekiem - każda szkoła ma ograniczenia, wynikające z tego, że bardziej dba o własne zasady niż o kreatywną inteligencję, ponieważ to dopiero ta pomaga ludziom. Na szczęście w ostatnich latach można zaobserwować pierwsze jaskółki zmian. Coraz częściej mówi się i pisze o konieczności powrotu do postrzegania człowieka jako całości. Powoli uczymy się na nowo traktować ciało i ducha jako mechanizmy ściśle powiązane ze sobą, ale i ze środowiskiem życia (duże zasługi ma tu filozofia Wschodu).

Przyczyn chorób będących zmorami naszych czasów - takich jak choroby serca, nowotwory - czy depresji upatrujemy na przykład nie tylko w zawodności naszych organizmów, lecz także w gwałtownych zmianach, które zachodzą w otoczeniu (systemie). Wszystko jest ze sobą połączone. Wówczas na pytanie: „Jakim nurtem pracujesz?”, jeśli w ogóle się ono pojawi, będzie można odpowiedzieć: „Wszystkimi” i nie wzbudzi to zdziwienia.

Najwyższy czas, by także różnorodne psychologie i nauki pokrewne się do siebie zbliżyły i zaczęły przenikać, po to by praktycy - coachowie, psychologowie, mentorzy, terapeuci, konsultanci, stratedzy - mogli skuteczniej pomagać swoim klientom i pacjentom, dostrzegając całość problemu, a nie tylko jego wycinek, i w zależności od diagnozy stosując metodykę tej dziedziny, którapomoże najlepiej temu konkretnemu człowiekowi.

Fragment pochodzi z książki „ Psychologia Zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem”, Mateusz Grzesiak, Sensus 2016, s.304

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze