Czakra krzyżowa – seks i kreatywność

To centrum naszej kreatywności i seksualności. Kiedy pracuje harmonijnie, swobodnie wyrażamy swoje emocje i czujemy, że życie ma smak. Gdy jej równowaga jest zaburzona, stronimy od ludzi lub – przeciwnie – od samotności.
Drugi z siedmiu podstawowych ośrodków energetycznych człowieka umiejscowiony jest w kości krzyżowej. Jego główne zadanie to wysyłanie energii życiowej do narządów miednicy. Na poziomie psychologicznym reprezentuje nasze emocje, kobiecość i seksualność. Jest związany z radością, pasją, kreatywnością, swobodnym wyrażaniem emocji oraz doświadczaniem przyjemności zmysłowych. Jeśli pracuje harmonijnie, płyniesz z nurtem rzeki życia, potrafisz korzystać z jego uroków, jesteś otwarta na kontakty z ludźmi, zabawę i twórczą ekspresję.

Energia życiowa, która przepływa przez ten ośrodek, może przejawiać się jako uczucie namiętności, ale może również budzić w nas potrzebę ekspresji twórczej oraz swobodnego wyrażania całej gamy uczuć i emocji.

Czakra zaczyna się kształtować we wczesnodziecięcym okresie symbiozy z matką. Jeśli dziecko nie otrzymało wystarczającego wsparcia uczuciowego, nie było dotykane z czułością, jeśli matka za mało się nim opiekowała, w przyszłości – już jako dorosły człowiek – będzie miało słaby kontakt z własnym ciałem. Może doświadczać głodu czułości i miłości. W życiu się to zwykle przejawia w postaci uzależnienia emocjonalnego od rodziców i partnera, w potrzebie ciągłej atencji i poczuciu wewnętrznej pustki. Sposobem na to, aby ją zapełnić, jest obdarzanie siebie czułością i troską i nieuzależnianie się od tego, czy otrzymamy ją z zewnątrz.

Czakra niedoczynna

Osoba z niedoczynną czakrą krzyżową może często odczuwać apatię, a nawet depresję. Jest bardzo samokrytyczna wobec siebie. Jakby życie straciło dla niej smak. Nie przepada za poznawaniem nowych ludzi, dlatego unika spotkań towarzyskich. Ma słaby kontakt z kreatywną częścią siebie – Wewnętrznym Dzieckiem. Zapomniała o marzeniach z dzieciństwa. Może odczuwać wstyd związany z własną cielesnością i seksualnością. Jego przyczyną mogą być negatywne przekonania dotyczące sfery ciała oraz trudne emocjonalnie doświadczenia z okresu dzieciństwa (np. rozwód rodziców, kłótnie w domu). Może odczuwać lęk przed bliskością zarówno fizyczną, jak i emocjonalną. Trudno jej wchodzić w głębokie relacje, jest bardzo skryta i boi się zranienia. Czakra ta może być również niedoczynna z powodu stresów i nieporozumień między partnerami.

Czakra nadczynna

Nadaktywna czakra krzyżowa może oznaczać brak równowagi w sferze seksualnej i emocjonalnej. Poczucie wewnętrznej pustki, zapełniane częstymi kontaktami towarzyskimi, zakupami, jedzeniem albo różnego rodzaju używkami. Nadczynność może oznaczać też wysoki poziom kreatywności. Czasami może to być problemem, ponieważ zwykle oznacza trudność w zarządzaniu swoim czasem i energią. Rozpoczynanie wielu projektów i niekończenie żadnego. Spóźnianie się i oczekiwanie, że ludzie jakoś wybaczą. To dziecięca postawa, przejawia się też w rozdawaniu własnej energii. Dlaczego? Ponieważ to przyciąga ludzi i zmniejsza poczucie samotności. Jedyną receptą jest spotkanie z samą sobą. Poznanie i pokochanie siebie. To uciszy rwetes w głowie i sercu.

Artykuł pochodzi z archiwum magazynu SENS

ZOBACZ AKTUALNE WYDANIE »