Mindfulness, czyli uważna obecność

fotochannels.com

Praktyka uważności pozwala człowiekowi na bezpośrednie doświadczanie tego, co dzieje się w jego ciele i umyśle, z chwili na chwilę. Uczy, jak odczuwać harmonię niezależnie od okoliczności. To metoda umożliwiająca świadomą zmianę naszych nawykowych reakcji.
Trudno jednoznacznie określić, czym jest mindfulness. Dr Paweł Holas opisuje ten termin następująco: „Jest to pojęcie określające metodę i sposób podejścia do leczenia i samorozwoju mające korzenie w praktykach medytacyjnych i kontemplacyjnych. Opiera się na nich wiele nowych nurtów psychoterapeutycznych, które od niecałych dwóch dekad są obecne w zachodniej psychologii i medycynie. Jest to także sposób życia i technika medytacyjna – umiejętność, która regularnie praktykowana przynosi harmonię wewnętrzną, radość życia i sprzyja zdrowiu”.

Termin mindfulness można przetłumaczyć z angielskiego jako uważność lub uważną obecność. To „szczególny rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Istotą uważności jest zachowanie w kolejnych chwilach świadomości nieosądzającej. Kultywujemy ją poprzez doskonalenie zdolności kierowania i utrzymywania, w możliwie jak najpełniejszy sposób, uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej. W procesie tym nawiązujemy ściślejszy kontakt z własnym życiem i tym, co się w nim dzieje”. Tak definiuje mindfulness profesor dr Jon Kabat-Zinn, który w świecie zachodnim wprowadził metodę uważności do medycyny i psychoterapii i jako pierwszy opisał jej efekty w pracy z ludźmi. Profesor Kabat-Zinn poświęcił się badaniom nad psychosomatyką, czyli wpływem umysłu na ciało i zdrowie, oraz tym, jak skutecznie obniżać leżący u ich podłoża stres. W swojej pracy oparł się na medytacji uważności i jej oddziaływaniu na nasz stan zdrowia. Do medycyny wprowadził praktykę medytacyjną, którą rozwijano od 2500 lat w ramach różnych azjatyckich tradycji medytacyjnych. Kabat-Zinn i jego uczniowie zastrzegają jednak, że wykorzystanie np. technik buddyjskich nie oznacza wprowadzania religii do medycyny czy psychologii. Uważność nie jest stanem mistycznym, polega na pełnej świadomości otaczającego świata i tego, jak go postrzegamy.

W 1979 roku Jon Kabat-Zinn założył pierwszą Klinikę Redukcji Stresu Opartą na Uważności