Praca z celem – zacznij już dziś!

Efektywna realizacja celu powinna być podróżą przed siebie i w głąb siebie. Oznacza to, że równie ważne co samo działanie, jest dotarcie do głębokich wartości i pragnień, które kryją się za celem.
Tu tkwi nasza siła motywacji tak potrzebna do tego by nie zawrócić z obranej drogi. Głęboka samoświadomość wpływa na otwartość i kreatywność. W efekcie dostrzegamy znacznie więcej dróg dojścia do celu i możliwości, niż zakładaliśmy.

Człowiek w każdej chwili może coś zmienić w swoim życiu, pierwszy krok to najzwyczajniej pozwolić sobie na to i zaakceptować zmiany.

Zmiana jest utożsamiana z poczuciem braku stałości i z zaskakującymi, nieprzewidywalnymi czynnikami, które prędzej jesteśmy skłonni interpretować jako źródło obaw i czarnych scenariuszy, niż nowych możliwości. Większość z nas lubi siedzieć w swojej dotychczasowej strefie komfortu, choć nie do końca najlepszej to w naszej opinii względnie dobrej i tolerowanej bo przewidywalnej. Zjawisko oporu przed zmianą, to działanie obronne, które wynika ze strachu przed porażką, przed zawiedzionymi marzeniami, przed czymś nowym i nieznanym. Wolimy więc narzekać i być tam gdzie jesteśmy czy też żyć jak dotychczas, zamiast dążyć do szczęścia i spełnienia. To my sami uniemożliwiamy sobie tworzenie lepszej rzeczywistości.

Na intensyfikację oporu wpływa tendencja do zachowań konformistycznych, powszechnie uznawanych i powielanych przez większość oraz potrzeba zachowania status quo. Ludzie potrzebują potwierdzenia dla samych siebie, że ich dotychczasowe życie, a więc wizja tego kim są i co robią, ma sens i jest poprawna. Ten schemat chroni ich przed doznawaniem dysonansu poznawczego, a więc niezgodnością między tym co myślą i co robią.

Opór przed zmianą można minimalizować dzięki pogłębianiu świadomości swoich pragnień, potrzeb i wartości. Na wstępie pomaga bardzo dokładna i konkretna wizualizacja celu. Istotne jest też dostrzeżenie swoich zasobów i umiejętności. Większość tego, czego możemy najbardziej potrzebować do skutecznej realizacji własnych dążeń jest w nas samych, często jednak nie uświadomiona. Dbanie o siebie i celebrowanie nawet najmniejszego sukcesu kieruje naszą uwagę na osiągnięcia i możliwości, a to wprawia w ruch naszą motywację i podnosi wiarę we własne siły.