fbpx

Elastyczność zwiększa szanse na rynku pracy

Elastyczność zwiększa szanse na rynku pracy
123rf.com

W obecnym systemie edukacji w Polsce podjęcie pierwszej decyzji o wyborze ścieżki zawodowej podejmuje się już na poziomie gimnazjum. Kształtowanie dalszej kariery może następować w każdym kolejnym etapie rozwoju. Najważniejsze jest rozróżnienie między zdobywaniem kwalifikacji zawodowych a praktyczną nauką zawodu, podkreśla dr Paweł Wolski z SWPS.

fot.arch.pryw./SWPS

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad ustaleniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Określone zostaną w niej poziomy kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Poszczególne kwalifikacje składające się z wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych mogą być takie same dla kilku zawodów. Według założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji już niedługo będziemy mogli w prostszy, szybszy i bardziej elastyczny sposób zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania danego zawodu.

3 sposoby na rozwój zawodowy

Jak możemy zdobywać kwalifikacje? Sposobów jest kilka: formalny (szkoły, uczelnie), pozaformalny (kursy, szkolenia), jak i nieformalny (doświadczenie, zdolność). Poszczególne kwalifikacje zawodowe będą natomiast potwierdzane przez odpowiednio do tego powołane zespoły certyfikujące w danym zawodzie.

Idąc tym tropem, nie będziemy musieli zaczynać już edukacji od początku w danym zawodzie, a jedynie uzyskać niektóre brakujące kwalifikacje, aby dany zawód wykonywać. Świadomość własnych kwalifikacji oraz możliwość szybkiego douczenia i przekwalifikowania dają szansę na tworzenie swojej indywidualnej drogi zawodowejprzez całe życie. Zamiany te obejmą zarówno system edukacji, jak i pracodawców.

Nowy system w praktyce

Przykład 1: osoba, która ukończyła szkołę zawodową o profilu ślusarz, a po szkole pracowała jako spawacz, będzie mogła udowodnić swoje kwalifikacje bez konieczności kształcenia, a jedynie podchodząc do egzaminu.

Przykład 2: osobie po studiach pedagogicznych i z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi brakuje kwalifikacji np. dotyczących identyfikacji potrzeb szkoleniowych czy obsługi klienta, aby zostać trenerem. Nie musi decydować się na długi kurs trenerski, a jedynie na zdobycie brakujących 2 kwalifikacji.

Mobilność i elastyczność

Oczywiście jest to odpowiedź na szybko zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy i ciągłe zmiany gospodarcze. Polska Rama Kwalifikacji będzie dostosowana do istniejących już Ram Kwalifikacji w innych krajach Europy. Ułatwi to mobilność zawodową i możliwość udowodnienia swoich kwalifikacji za granicą.

Polacy już zrozumieli, że elastyczność i mobilność zatrudnienia stanowią nową rzeczywistość zawodową. Według badań CBOS w ciągu ostatnich 5 lat prawie 1/3 aktywnych zawodowo dorosłych Polaków przynajmniej raz zmieniała miejsce pracy. Znacząco wzrosła również gotowość do podnoszenia posiadanych kwalifikacji oraz uczenia się nowego zawodu. Czynnikiem najbardziej motywującym do zmiany pracy cały czas natomiast pozostaje kwestia zwiększenia dochodów.

Ryzyko na dzisiejszym rynku pracy

Sama elastyczność i mobilność zatrudnienia wiąże się z ryzykiem. Nie każdy chce takie ryzyko ponosić. Czy jednak przywiązanie do własnego zawodu i stanowiska daje realne bezpieczeństwo na rynku pracy? Szybko zmieniający się rynek pracy i gospodarki nie daje już takiego bezpieczeństwa. Jak widać nowy rynek pracy i edukacji odchodzą od stałości, długofalowości zatrudnienia na jednym stanowisku i myślenia w kategoriach zawodów. Przyszedł czas pracy projektowej, w różnych rolach w zespole, pracy zlecanej i tymczasowej. Tu niezbędnymi kwalifikacjami na rynku pracy okazują się elastyczność, mobilność i umiejętność poszukiwania nowego zatrudnienia.

Bezpieczeństwo

Paradoksalnie więc dziś umiejętność elastycznej zmiany pracy w oparciu o własne kwalifikacje, ciągły rozwój zawodowy oraz właściwa prezentacja własnych wartości to gwarancja stabilizacji i bezpieczeństwa na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

źródło: strefapsyche.swps.pl

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze