Piąty rok numerologiczny – idą zmiany!

123rf.com

Jak obliczyć, w którym roku numerologicznym jesteśmy?

Do wibracji urodzenia, którą obliczamy sumując wszystkie cyfry daty urodzenia, sprowadzając je do liczby pierwszej, np.:

29.11.1972
2+9+1+1+1+9+7+2 = 32 = 5
dodajemy wibrację roku:
2012
2+1+2= 5
i otrzymujemy:
5 + 5 = 10 = 1

Rok numerologiczny trwa od połowy września do połowy września kolejnego roku.


Czytaj też:

Pierwszy rok numerologiczny – odważ się być sobą
Drugi rok numerologiczny – nie śpiesz się
Trzeci rok numerologiczny – czas błyszczenia
Czwarty rok numerologiczny – nauka cierpliwości

W czerwcu artykuł o szóstym roku numerologicznym