1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia
  4. >
  5. Stanowisko psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów wobec orzeczenia TK z dnia 22.10.2020 r.

Stanowisko psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów wobec orzeczenia TK z dnia 22.10.2020 r.

Przestrzegamy przed konsekwencjami decyzji Trybunału Konstytucyjnego dla życia indywidualnego, rodzinnego, i społecznego.

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uznano przepis dopuszczający przeprowadzanie zabiegu aborcji w sytuacji, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Jako psychoterapeuci, psychologowie i psychiatrzy przestrzegamy przed konsekwencjami decyzji Trybunału Konstytucyjnego dla życia indywidualnego, rodzinnego, i społecznego.

Kobieta, która dowiaduje się, że jej ciąża jest zagrożona, albo że płód jest uszkodzony doświadcza traumy, rozpaczy, depresji, często poczucia winy i lęku. W tej dramatycznej sytuacji przyszli rodzice potrzebują pomocy i wsparcia w procesie podejmowania decyzji co do kontynuacji lub przerwania ciąży, tak by mogli uwzględnić wiele aspektów ich życia psychicznego, okoliczności w jakich żyją, jak również aktualną wiedzę medyczną. Pozbawienie ich możliwości wyboru naraża na doświadczanie przemocy, co jeszcze bardziej zaburza zdrowie psychiczne.

Kobiety zmuszone do donoszenia ciąży patologicznej narażone są nie tylko na depresję, zespół stresu pourazowego, czy inne zaburzenia psychiczne, ale także na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Oznacza to tym samym zagrożenie dla stabilności całej rodziny i wyraża okrutne lekceważenie zdrowia psychicznego kobiet i ich bliskich, a przez to także całego społeczeństwa. Nikogo nie powinno się przymuszać do heroizmu pod rygorem prawa karnego.

W szczególności w sytuacji pandemii, gdy wszyscy przeżywamy zagrożenie i niepewność, takie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z oczekiwaniami dużej części społeczeństwa, nie dając prawa wyboru i możliwości podjęcia suwerennej decyzji. Orzeczenie to jest wyrazem braku kompetencji w chronieniu życia i zdrowia, niedopuszczalnym ograniczeniem praw człowieka, praw kobiet i ich partnerów do decydowania o swoim życiu, nieuzasadnionym ograniczeniem praw reprodukcyjnych, tak jak zostały one zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia:

„Podstawą praw reprodukcyjnych jest uznanie podstawowego prawa wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia na świat dzieci, prawa do informacji, dostępu do środków które to zapewniają, a także prawa do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Te prawa implikują również prawo wszystkich do podejmowania decyzji dotyczących ich reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy”."

Hanna Pinkowska-Zielińska

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Prof. Barbara Józefik

Zofia Milska-Wrzosińska

Dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

*Podpisy do powyższego stanowiska są cały czas zbierane. Lista osób będzie aktualizowana.

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze