fbpx

Prospołeczne zachowania? Co na nie wpływa?

Prospołeczne zachowania? Co na nie wpływa?

Amerykańscy naukowcy odkryli, że już samo myślenie o dawaniu może nas doprowadzić do tego, że będziemy bardziej pomocni.
Badacze Adam Grant i Jane Dutton zaobserwowali podczas naukowych eksperymentów, że przyjmowanie prezentów i przysług od innej osoby może spowodować, że czujemy się zobowiązani do udzielenia pomocy tej osobie, ale motywacja ta nie rozszerza się na innych ludzi. Minusem przyjmowania pomocy jest to, że czujemy się zależni od tego, kto udziela nam wsparcia.

Naukowcy sprawdzili, co skłania nas do udzielania pomocy. Otóż już samo myślenie o tym, że jesteśmy dobroczyńcami, wzmacnianie myślami swojej tożsamości jako kogoś troskliwego, skłania nas do rzeczywistego pomocnego działania. Pomaga myślenie albo pisanie o tym, że umożliwiamy innym ludziom bycie wdzięcznymi. Uczestnicy badań wyobrażali sobie, ze niosą pomoc ofiarom trzęsienia ziemi, ludziom biednym i potrzebującym. 50 proc. osób, które to robiły, zaangażowały się w wolontariat. Okazało się, że takie mentalne ćwiczenia w realu podnoszą o ok. 30 proc. skuteczność pomocy innym. Z grupy badanych, która nie poddała się takiej wizualizacji, tylko 13 proc. osób przystąpiło do pomagania.

Eksperci uważają, że autorefleksja jest potężnym narzędziem motywowania do prospołecznych zachowań. Dlatego warto się bardziej zastanawiać, co możemy ofiarować niż myśleć o tym, co otrzymaliśmy. Wyniki badań można na szerszą skalę wykorzystać przy działaniach, które mają na celu promowanie walki z ubóstwem, głodem, ochronę zdrowia czy upowszechnianie edukacji.


Źródło: Association for Psychological Science

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze