Tag: przemijanie

zmiany w zyciu

Lekcja przyrody

Duchowy mistrz Lao Tzu mawiał, że życie to seria zmian, naturalnych i spontanicznych. Nie warto im się opierać, bo to tylko tworzy smutek. Niech rzeczy płyną naturalnie do przodu w taki sposób, w jaki im się podoba. To nauka, jaką możemy odebrać od opadających jesiennych liści.

Anna Janko: Smak przemijania

Mam pewną obsesję. Można ją nazwać obsesją temporalną. Być może nawet nasila się ona z wiekiem. Mianowicie – þodglądam przemijanie. Próbuję je złapać w trakcie stawania się, ale to, oczywiście, nie wychodzi.