Stach Szabłowski

Kurator, krytyk sztuki i publicysta. W latach 1998–2016 związany z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Kuratorował i współkuratorował kilkadziesiąt wystaw, festiwali sztuki w przestrzeni publicznej i projektów artystycznych realizowanych w Polsce i za granicą. Ma również na koncie redakcję szeregu monografii i katalogów wystaw, jego teksty ukazują w książkach o sztuce, a także w periodykach specjalistycznych i prasie głównego nurtu. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Życiu Warszawy”, Architekturze-Murator”, „Fluidzie”, „Machinie”, „Newsweeku”, „Wprost” i obieg.pl. Jest stałym współpracownikiem „Przekroju”, „Dwutygodnika”, magazynu „Szum”. Z miesięcznikiem „Zwierciadło” jest związany od kilkunastu lat.